เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562 นิสิตภาควิชาเคมีได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการกีฬาเคมีสัมพันธ์ (Bonding Game) ครั้งที่ 18" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขาศาลายา ร่วมกับนิสิตของภาควิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วปรเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัล ดังนี้
     รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแชร์บอล ประเภททีมหญิง
     รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง
     รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันผู้นำเชียร์
เกณฑ์การให้คะแนน และแนวทางปฏิบัติของนิสิตในการให้สัมมนาเคมี download

ตารางการให้สัมมนาเคมี download

ฟอร์มบทคัดย่อ download
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือรับสมัครพนังงานในตำแหน่งช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ (Lab Technician) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา  
[คลิ้กดูละเอียดเพิ่มเติม] 
ประกาศ 2018/05/14


ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย
เก่งเคมี 
              ดีภาษา 
                             รู้จัดการความปลอดภัย

Hit Counter

ติดต่อ / ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี 
           20131
           โทร 0 3810 3112

หลักสูตร วท.บ. สาขาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาศึกษาเคมี
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
หลักสูตร ปร.ด. สาขาเคมี