หน้าแรก       คณะวิทยาศาสตร์ [ ไทย / English ]       VDO แนะนำคณะ [ ไทย / English ]  
กิจกรรมครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา:: วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552
กำหนดการจัดงาน
 
  พิธีทำบุญ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
  09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์
  10.00 น. พิธีสงฆ์ (ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์)
  10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
  11.00 น. ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  11.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 
     
 
  โบว์ลิ่งการกุศล ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์
  12.00 น. ลงทะเบียน ณ สนามบางแสนโบวล์ ห้างแหลมทอง บางแสน
  13.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
  13.15 น. เริ่มการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (การแข่งขันเป็นแบบประเภททีมๆ ละ 3 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดและคูปองอาหารกลางวัีน)
 
     
 
  งานซายน์คืนถิ่นและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  18.00 น. ลงทะเบียน(รับของที่ระลึก)
  18.30 น. นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
  18.45 น. การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์
  20.00 น. อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ท่านแรกกล่าวเปิดงาน
  20.15 น.

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีแก่บุคลากร และนิสิตที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

  20.30 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
  20.45 น. การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์
  21.30 น. ร้องเพลงคาราโอเกะ
  22.00 น. ประกาศผลขวัญใจศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และปิดงาน
 
 
     
 
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์..
ปี พ.ศ.2517 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลันทสูตร เป็นคณบดีท่านแรก ...// อ่านต่อ..
 
     
     
 
ทำเนียบคณบดี..
ุ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ เป็นคณบดีคนปัจจุบัน ...// อ่านต่อ..
 
     
     
 
ของที่ระลึก..(มีจำนวนจำกัด)
เข็มกลัด 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ุ้ เสื้อยืดคณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดของที่ระลึก
สั่งจองออนไลน์
  รายชื่อผู้สั่งจองออนไลน์
 
     
     
 
กิจกรรมที่ผ่านมา..
วทท 35
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ ครั้งที่ 26
ุ้ โครงการประกวดภาพถ่ายคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
VDO กิจกรรม
 
     
copyright © 2009 ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038-10-3009, 3011