หน้าแรก       คณะวิทยาศาสตร์ [ ไทย / English ]       VDO แนะนำคณะ [ ไทย / English ]  
กิจกรรมครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552
 
ชื่อ ตัวแทนรุ่น(SC) โทรศัพท์
พี่สุรัตน์ 1-2 089-4885868
พี่อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 3-4 081-8629020
พี่ตี๋ 5-6 -
พี่มารุต ทิพรส 7-9 083-3866800
พี่ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน 10-11 081-7829349
พี่ปริยา นุพาสันต์ 12 087-8015111
พี่จิรสุดา 13 084-1039794
พี่วิทวัส พันธุมจินดา 14 081-6646466
พี่สาธินี เลิศประไพ 15 081-9148764
พี่วิชญา กันบัว/ พี่จุฑาพร จินดาสวัสดิ์ 16 089-6022898/ 089-6022898
พี่วิชมณี ยืนยงพุทธกาล/ พี่ภัทราภรณ์ ดุริยะกรกุล 17 085-8406347/ 086-3679633
พี่พรนภา น้อยพันธ์ 18 081-4440478
พี่จอมใจ สุกใส 19 085-1591801
พี่อุมาพร ทาไธสง 20 086-5635717
พี่วรวิทย์ วีระพัีนธ์ 21 081-7152211
พี่วรานุรินทร์ ยิสารคุณ 22-23 086-0292721
พี่นิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ 24 086-0228988
พี่อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ 25 086-1588414
พี่บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ 26 089-7969946
พี่รััฐกาล จันทรศร 27 084-8734515
พี่กิตติธเนศ 28 089-6755454
พี่จันทนีย์ นพรัตน์อาภากุล 29 086-1589679
พี่ชนิกานต์ เพชรงาม 30 085-3869912
 
copyright © 2009 ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา :: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3810-3009-11