หน้าแรก > กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.198.243.51

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen764569
Visitors120778
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
ครั้งที่ วันที่ส่งแบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
(วท ๐๕ วท ๐๕/๑ วท ๐๕/๒)
วันที่ประชุม
(ศุกร์ที่ ๒ ของทุก ๒ เดือน)
๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม