หน้าแรก > หลักสูตร
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.81.197.24

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen761060
Visitors120655
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เสนอ สกอ.
ลิ้งค์หลักสูตรเก่


ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 ปี
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปกติ) [peer review]
- สาขาวิชาเคมี (ปกติ) [จุดเด่น] [peer review]
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (ปกติ) [จุดเด่น] [peer review]
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (ปกติ) [แผ่นพับ] [จุดเด่น] [peer review]
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปกติ) [peer review]
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ปกติ) [จุดเด่น] [peer review]
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ปกติ) [จุดเด่น] [peer review]
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปกติ) [peer review]
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (ปกติ) [จุดเด่น] [peer review]
- สาขาวิชาสถิติ (ปกติ) [peer review]
- สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 4 ปี
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (พิเศษ) [peer review]
- สาขาวิชาเคมีศึกษา (พิเศษ) [จุดเด่น] [peer review]
- สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (พิเศษ) [peer review]
- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา (พิเศษ) [peer review]
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ปี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปกติ)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปกติ)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ปกติ)
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (ปกติ)
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปกติ)
- สาขาวิชาเคมี