หน้าแรก > แหล่งทุนวิจัย
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.81.197.24

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen761063
Visitors120655
Busiest day2016-01-09
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด102
ผู้ใช้ล่าสุดpiyanuch
1. สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) (5 ฝ่าย)
- ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการทุนพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นอุตสาหกรรมอาหาร http://www.trfsme.org และ http://www.trfsme.net
- ทุนจากโครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา
- โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม
- ทุนชุดโครงการท่องเที่ยว
3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
- โครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียกเว้นภาษีรายได้ 200% ร่วมกับ กรมสรรพากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
- โครงการ ITAP ภายใต้ MTEC
6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
7. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
8. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
10. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
11. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.)