งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

 หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวฝึกอบรม > รู้ทันงานประกัน ๕๕
 
เมนูหลัก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 18.207.108.191

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2020
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen142284
Visitors10683
Busiest day2014-10-25
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด28
ผู้ใช้ล่าสุดnontapattongthai
รู้ทันงานประกัน ๕๕
วันที่ 30/12/2009 15:07 ผู้เขียน admin Hits 1211
Print Pdf Email RSS
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๕” ณ ห้อง SD-506 อาคาร สิรินธร


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๕” มีพิธีเปิด ณ ห้อง SD-506 อาคาร สิรินธร โดย ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด และ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕” วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญานีย์ พราพงษ์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังด้วย

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เป็นการแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกันและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการเตรียมการและจัดเก็บหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อม โยงในระดับคณะและระหว่างภาควิชา โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๑, ๗, ๘ และ ๙ กลุ่มที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒, ๓ และ ๖ กลุ่มที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๔ และ ๕

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ เมษายน เป็นการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับชอบเพื่อการจัดทำ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระหว่างภาควิชา โดย ดร.สวามินี ธีระวุฒิ บรรยาย “รู้ทันงานประกัน๕๕ : คณะวิทยาศาสตร์” และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และภายนอกของ สมศ. รวมถึงการจัดเก็บหลักฐานที่ตรงตามตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ สามารถนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายประกันฯ

:: ภาพกิจกรรมที่ ๑ (๑๒ ก.พ.๒๕๕๖) ::
:: ภาพกิจกรรมที่ ๒ (๒๘ ก.พ.๒๕๕๖) ::
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์