โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
28/08/2016 09:23 - admin

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ วัน คือซายสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์และหาดวอนนภา และซายน์สักการะ จัดกิจกรรมวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หาดบางแสนและเขาสามมุข เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆ และเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์และกิจกรรมลอดซุ้มซายน์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

 
 
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1309&title=a%B9%82a%B8%84a%B8%A3a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%8Ba%B8%B2a%B8%A2a%B8%99a%B9%8Ca%B8%AAa%B8%B1a%B8%81a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%B0a%B9%81a%B8%A5a%B8%B0a%B8%8Ba%B8%B2a%B8%A2a%B8%99a%B9%8Ca%B8%AAa%B8%B1a%B8%A1a%B8%9Ea%B8%B1a%B8%99a%B8%98a%B9%8C-a%B8%84a%B8a%B8%B0a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99-