ต้อนรับ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี ดูงาน
25/08/2016 10:26 - admin

       เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการโครงการสร้างหน่วยงาน ภารกิจหลัก และการปรับโครงสร้างภายในของสำนักงานเลขานุการ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1306&title=a%B8%95a%B9%89a%B8%ADa%B8%99a%B8%A3a%B8%B1a%B8%9A-a%B8%A1-a%B8%AAa%B8%87a%B8%82a%B8%A5a%B8%B2a%B8%99a%B8%84a%B8%A3a%B8%B4a%B8%99a%B8%97a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%A7a%B8%82-a%B8%9Ba%B8%B1a%B8%95a%B8%95a%B8%B2a%B8%99a%B8%B5-a%B8a%B8%B9a%B8%87a%B8%B2a%B8%99