.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
12/08/2016 14:11 - admin
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-3810-3050 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1300&title=-a%B8%A3a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%AAa%B8%A1a%B8%B1a%B8%84a%B8%A3a%B8%84a%B8%B1a%B8a%B9%80a%B8%A5a%B8%B7a%B8%ADa%B8%81a%B8%9Aa%B8%B8a%B8%84a%B8%84a%B8%A5a%B9%80a%B8%9Ba%B9%87a%B8%99a%B8%9Ea%B8%99a%B8%B1a%B8%81a%B8%87a%B8%B2a%B8%99a%B8%A1a%B8%ABa%B8%B2a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A5a%B8%B1a%B8%A2-a%B8%95a%B8%B3a%B9%81a%B8%ABa%B8%99a%B9%88a%B8%87a%B8%ADa%B8%B2a%B8%88a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A2a%B9%8C-a%B8%AAa%B8%B1a%B8%87a%B8%81a%B8%B1a%B8a%B8%A0a%B8%B2a%B8%84a%B8%A7a%B8%B4a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%84a%B8a%B8%B4a%B8%95a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%88a%B8%B3a%B8%99a%B8%A7a%B8%99-a%B9%92-a%B8%ADa%B8%B1a%B8%95a%B8%A3a%B8%B2