โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
05/08/2016 21:09 - admin

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณโดยรอบอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานของแต่ละภาควิชา และกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้า มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทำให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 

 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1298&title=a%B9%82a%B8%84a%B8%A3a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B9%81a%B8%A3a%B8%81a%B8%9Ea%B8%9Aa%B8%99a%B8%B4a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95a%B8%8Aa%B8%B1a%B9%89a%B8%99a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%97a%B8%B5a%B9%88-a%B9%91-a%B8%84a%B8a%B8%B0a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8C-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99