ต้อนรับ Ehime University ประเทศญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือทางการศึกษา
28/06/2016 17:30 - admin

       ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริหาร จาก Ehime University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Motomi TORII และ Dr.TAKAFUMI TSUBOI พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต รวม 9 คน เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและเจรจาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วม


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1277&title=a%B8%95a%B9%89a%B8%ADa%B8%99a%B8%A3a%B8%B1a%B8%9A-Ehime-University-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B9%80a%B8%97a%B8%A8a%B8%8Da%B8%B5a%B9%88a%B8%9Ba%B8%B8a%B9%88a%B8%99-a%B9%80a%B8%88a%B8%A3a%B8%88a%B8%B2a%B8%84a%B8%A7a%B8%B2a%B8%A1a%B8%A3a%B9%88a%B8%A7a%B8%A1a%B8%A1a%B8%B7a%B8%ADa%B8%97a%B8%B2a%B8%87a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2