ลงนามความร่วมมือ "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ระดับอุตสาหกรรม"
27/06/2016 16:36 - admin

       คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือ "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ระดับอุตสาหกรรม" โดยเป็นการร่วมทุนวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพระหว่าง สำนักงานประสานงานโครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากความหลากหลายทางชีวภาพ (สพภ.-วช.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทมัลติแบกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องลาดพร้าว ๑, ๒ ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะทำงานฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1274&title=a%B8%A5a%B8%87a%B8%99a%B8%B2a%B8%A1a%B8%84a%B8%A7a%B8%B2a%B8%A1a%B8%A3a%B9%88a%B8%A7a%B8%A1a%B8%A1a%B8%B7a%B8%AD-a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%9Ca%B8%A5a%B8%B4a%B8%95a%B8%81a%B8%A3a%B8a%B8%8Ba%B8%B1a%B8%84a%B8%8Ba%B8%B4a%B8%99a%B8%B4a%B8%84a%B8%88a%B8%B2a%B8%81a%B9%81a%B8%9Aa%B8%84a%B8%97a%B8%B5a%B9%80a%B8%A3a%B8%B5a%B8%A2a%B9%83a%B8%99a%B8%A3a%B8%B0a%B8a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%ABa%B9%89a%B8%ADa%B8%87a%B8%9Ba%B8%8Fa%B8%B4a%B8%9Aa%B8%B1a%B8%95a%B8%B4a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B9%81a%B8%A5a%B8%B0a%B9%82a%B8%A3a%B8%87a%B8%87a%B8%B2a%B8%99a%B8%95a%B9%89a%B8%99a%B9%81a%B8%9Aa%B8%9A-a%B9%80a%B8%99a%B9%89a%B8%99a%B9%80a%B8%9Ea%B8%B7a%B9%88a%B8%ADa%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%99a%B8%B3a%B9%84a%B8%9Ba%B9%83a%B8%8Aa%B9%89a%B8%A3a%B8%B0a%B8a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%ADa%B8%B8a%B8%95a%B8%AAa%B8%B2a%B8%ABa%B8%81a%B8%A3a%B8%A3a%B8%A1