.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา (เหมาจ่าย) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๙ (เรียนเดือนตุลาคม)
17/02/2016 13:30 - admin


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1234&title=-a%B8%A3a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%AAa%B8%A1a%B8%B1a%B8%84a%B8%A3a%B8%9Aa%B8%B8a%B8%84a%B8%84a%B8%A5a%B9%80a%B8%82a%B9%89a%B8%B2a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2a%B8%95a%B9%88a%B8%AD-a%B8%ABa%B8%A5a%B8%B1a%B8%81a%B8%AAa%B8%B9a%B8%95a%B8%A3a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2a%B9%84a%B8%A1a%B9%88a%B9%80a%B8%95a%B9%87a%B8%A1a%B9%80a%B8%A7a%B8%A5a%B8%B2-a%B9%80a%B8%ABa%B8%A1a%B8%B2a%B8%88a%B9%88a%B8%B2a%B8%A2-a%B8%AAa%B8%B2a%B8%82a%B8%B2a%B8%A7a%B8%B4a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%84a%B8a%B8%B4a%B8%95a%B8%A8a%B8%B2a%B8%AAa%B8%95a%B8%A3a%B9%8Ca%B8%A8a%B8%B6a%B8%81a%B8%A9a%B8%B2-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%A0a%B8%B2a%B8%84a%B9%80a%B8%A3a%B8%B5a%B8%A2a%B8%99a%B8%97a%B8%B5a%B9%88-a%B9%91-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99-a%B9%80a%B8%A3a%B8%B5a%B8%A2a%B8%99a%B9%80a%B8a%B8%B7a%B8%ADa%B8%99a%B8%95a%B8%B8a%B8%A5a%B8%B2a%B8%84a%B8%A1