.ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๙
23/11/2015 18:08 - admin


 
http://sc.buu.ac.th/index.php?page=news&op=readNews&id=1198&title=-a%B8%82a%B8%ADa%B9%80a%B8%8Aa%B8%B4a%B8%8Da%B8%99a%B8%B3a%B9%80a%B8%AAa%B8%99a%B8%ADa%B8%9Aa%B8%97a%B8%84a%B8%A7a%B8%B2a%B8%A1a%B8%A7a%B8%B4a%B8%88a%B8%B1a%B8%A2a%B9%81a%B8%A5a%B8%B0a%B8%87a%B8%B2a%B8%99a%B8%AAa%B8%A3a%B9%89a%B8%B2a%B8%87a%B8%AAa%B8%A3a%B8%A3a%B8%84a%B9%8Ca%B9%83a%B8%99a%B8%87a%B8%B2a%B8%99a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%8Aa%B8%B8a%B8%A1a%B8%A7a%B8%B4a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%81a%B8%B2a%B8%A3a%B8%A3a%B8%B0a%B8a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%8Aa%B8%B2a%B8%95a%B8%B4a%B9%81a%B8%A5a%B8%B0a%B8%A3a%B8%B0a%B8a%B8%B1a%B8%9Aa%B8%99a%B8%B2a%B8%99a%B8%B2a%B8%8Aa%B8%B2a%B8%95a%B8%B4-a%B8%A1a%B8%ABa%B8%B2a%B8%A7a%B8%B4a%B8%97a%B8%A2a%B8%B2a%B8%A5a%B8%B1a%B8%A2a%B8%A3a%B8%B1a%B8%87a%B8%AAa%B8%B4a%B8%95-a%B8%9Ba%B8%A3a%B8%B0a%B8%88a%B8%B3a%B8%9Ba%B8%B5-a%B9%92a%B9%95a%B9%95a%B9%99