Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการค่ายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล”
วันที่ 08/07/2014 17:31 ผู้เขียน admin Hits 646
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการค่ายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย  การบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดย ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์, ทัศนศึกษาและปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก จังหวัดสมุทรปราการ, ทัศศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและปลูกปะการัง ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ, ทัศศึกษาวิถีการดำรงชีวิตสัตว์ยามค่ำคืน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และทัศนศึกษาสิ่งมีชีวิตทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา


ภาพกิจกรรม
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM