Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 09/06/2014 11:26 ผู้เขียน admin Hits 345
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ รวมกว่า ๗๐ คน ได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรและร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมรับฟังในโครงการด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจและเกิดแนวทางปฏิบัติในการสร้างความก้าวหน้าตามสายงาน

[ ภาพกิจกรรม
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM