Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การเขียนโครงการวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑
วันที่ 30/05/2014 08:13 ผู้เขียน admin Hits 383
Print Pdf Email RSS
     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย (KM) เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑ ให้กับคณาจารย์ภายในคณะ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรันดร์ วาทิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ บรรยายการเขียนโครงการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และ ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี บรรยายสรุปประเด็นแนวทางการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางและประสบการณ์ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 [ ภาพกิจกรรม ]


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM