Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑
วันที่ 21/05/2014 14:18 ผู้เขียน admin Hits 414
Print Pdf Email RSS

      ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับความรู้เพิ่มเติมและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเพื่อวางแผนทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Ron Beckett  เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร

 
ภาพกิจกรรม
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM