Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

บุคลากรร่วมแข่งขันกีฬา "อ่างแก้วเกมส์" ครั้งที่ ๓๓
วันที่ 14/05/2014 14:24 ผู้เขียน admin Hits 453
Print Pdf Email RSS
       ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ "อ่างแก้วเกมส์" และได้รับรางวัลใน ๒ ประเภทกีฬา คือ ๑.กีฬาตระกร้อ ได้แก่ นายจรูญ จันทร์เจริญ (สังกัดภาควิชาเคมี) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้่งประเภททีมชุดและประเภทเดี่ยวทั่วไป ๒. กีฬาครอสเวิร์ค ได้แก่ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ (สังกัดภาควิชาชีวเคมี) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลชาย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์  (สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลหญิง และ ดร.นิตยา ไชยเนตร (สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง 
       คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 
 

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ ม.บูรพา (คลิิ๊กที่รูป)Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM