Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานน้ำใจซายน์...๕๖
วันที่ 12/03/2014 11:09 ผู้เขียน admin Hits 773
Print Pdf Email RSS
      เพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตเกิดความผูกพัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในโครงการ "วันน้ำใจซายน์...๕๖ " ณ บริเวณหลังอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งมีกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาส่วนงาน และกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตฯ ใหม่ มีการฉายวีดีทัศน์การให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการติดตามการปนเปื้อนของน้ำมันดิบบริเวณอ่าวพร้าว จังหวัดระยอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี ทั้งนี้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

 

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM