Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ดูงาน
วันที่ 27/02/2014 17:58 ผู้เขียน admin Hits 487
Print Pdf Email RSS

     เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมน้ำในซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดี และคณะผู้บริหาร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น


[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM