Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ไหว้พระ ๙ วัด “หัวใจใฝ่ธรรมะ”
วันที่ 24/02/2014 14:44 ผู้เขียน admin Hits 1194
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : ไหว้พระ ๙ วัด “หัวใจใฝ่ธรรมะ” ณ วัดบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ วัดแจ้งเจริญดอน (วัดกลางดอน) วัดตาลล้อม วัดเก่าโบราณ วัดราษฎร์ศรัทธา (วัดท้ายดอน) วัดบางเป้ง วัดใหม่เกตุงาม วัดอ่างศิลา วัดมุทรัตนาราม และวัดแสนสุขวิสุทธิวราราม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขตามกรอบแนวคิด Happy 8


[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM