Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 21/02/2014 17:02 ผู้เขียน admin Hits 371
Print Pdf Email RSS

      เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเตรียมความพร้อมในการวางแผนการทำงาน/ ศึกษาต่อในอนาคต และเตรียมความพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียน ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม IC -203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ดร.ทรงศักดิ์  ทองชูศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๒๒ (ชีววิทยา) บรรยายในหัวข้อ “ก้าวที่กล้า” และ คุณวรชาติ  สดศรี  เจ้าของบริษัท เซเว่นอิมเมจ จำกัด และเป็นอาจารย์พิเศษ วิชาการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๒๓ (วาริชศาสตร์) บรรยายในหัวข้อ “ก้าวที่เป็น” โดย ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ เข้าร่วมในงานด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM