Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประสบการณ์หลั่งไหลจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 10/02/2014 10:22 ผู้เขียน admin Hits 504
Print Pdf Email RSS
         ฝ่ายกิจการนิสิต จัดโครงการประสบการณ์หลั่งไหลจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้นอกหลักสูตรให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมของนิสิตในการทำงานในอนาคต และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรพรรณ ศรีสุธาพรรณ (Business Development Manager) ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๔ วาริชศาสตร์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน” และ “การเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครงาน”
 
[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM