Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๓
วันที่ 05/02/2014 11:28 ผู้เขียน admin Hits 510
Print Pdf Email RSS
     ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๓ (วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า : Science for better life) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อปลูกฝังทัศคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย โดยมีนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ กิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกม และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และในครั้งนี้ยังมีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และนักเรียนโรงเรียนไพรจิตวิทยาคม ร่วมกิจกรรมด้วย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จุลชีววิทยาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” โดย ผศ.ดร.อนุเทพ  ภาสุระ  และ “มหัศจรรย์เคมีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดย ดร.อนันต์  อธิพรชัย และพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ การสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครูโรงเรียนวังไพรวิทยาคม เป็นเกียรติในพิธี

 [ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM