Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พบปะและชี้แจงการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.
วันที่ 27/01/2014 12:47 ผู้เขียน admin Hits 470
Print Pdf Email RSS
       ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พบปะและประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" โดยการกับกับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้โดยมี ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการ และ ผศ.ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ร่วมพะปะและประชุมด้วย

[ ภาพกิจกรรม
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM