Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ 27/12/2013 10:59 ผู้เขียน admin Hits 515
Print Pdf Email RSS
      คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ และงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี อีกทั้งยังส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ  โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสิรินธร จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายสังฆทาน มี ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี บุคลากร ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน และเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ทัศนาการ์เด้นท์คลับ ชลบุรี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ มีการแสดงจากคณาจารย์และบุคลากร จับฉลากแลกของรางวัล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

[ ภาพกิจกรรม : งานทำบุญ /  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ]
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM