Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

กีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 25/11/2013 17:12 ผู้เขียน admin Hits 444
Print Pdf Email RSS
     สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล ๗ คน เปตอง แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส วิ่ง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และแชร์บอล และได้กำหนดพิธีเปิดและปิดในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ซึ่งในมีพิธีเปิดมีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละภาควิชา การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดกองเชียร์ ทั้งนี้ได้เกียรติจาก ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด/ ปิด และมอบของรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมในพิธีและร่วมแข่งขันกีฬาฮาเฮกับนิสิตด้วย ซึ่งตลอดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM