Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับนักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาดูงาน
วันที่ 29/10/2013 14:34 ผู้เขียน admin Hits 581
Print Pdf Email RSS
      เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ และ ๓ สาขาเคมีประยุกต์ทางทหารและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๓๖ นาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาเคมีและภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภาควิชาได้แนะนำภาควิชาและนำชมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการตามลำดับ

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM