Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมงานเกษียณอัยการจังหวัดชลบุรี
วันที่ 18/09/2013 09:18 ผู้เขียน admin Hits 683
Print Pdf Email RSS
      ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกแก่นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ และนายกอบเดช แบบประเสริฐ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ในงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการอัยการอาวุโส ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมด้วย
 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM