Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

Science Night ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 09/09/2013 13:49 ผู้เขียน admin Hits 690
Print Pdf Email RSS

     สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Night ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อคัดเลือกตัวแทน Atom Boy, Atom Girl และ Miss Atom Rainbow เข้าร่วมประกวด Mr. & Miss BUU และส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยกันเอง

     โดยมีการแสดงความสามารถจากตัวแทนภาควิชาต่างๆ ในหัวข้อ “Science Sunshine จุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์” การแสดงดนตรี และบูธอาหารของแต่ละภาควิชา ซึ่งในปีนี้ผลการคัดเลือก Atom Boy, Atom Girl ได้แก่ตัวแทนจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และผลการคัดเลือก Miss Atom Rainbow ได้แก่ตัวแทนจากภาควิชาชีววิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานและมอบรางวัล มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในงานและเป็นกรรมการตัดสินด้วย 


[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM