Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : การแข่งขันโบว์ลิ่ง
วันที่ 09/09/2013 13:47 ผู้เขียน admin Hits 570
Print Pdf Email RSS
      เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดี ฝ่ายกิจการบุคลากร จึงจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สนามยูโฟร์ โบว์ลิ่ง ห้างแหลมทอง บางแสน มีบุคลกรให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวม ๓๐ ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทบุคคลชาย/ บุคคลหญิง/ ทีม, บู้บี้ประเภทบุคคลชาย/ บุคคลหญิง/ ทีม/ ภาควิชา และประเภทภาควิชาคะแนนรวมสูงสุด โดยมี ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการแข่งขันและมอบรางวัล ซึ่งตลอดการแข่งขันบรรยากาศการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM