Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับนิสิตทุน พสวท. เยี่ยมชมหน่วยงาน
วันที่ 27/08/2013 16:14 ผู้เขียน admin Hits 515
Print Pdf Email RSS
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับนิสิตทุน พสวท. (พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานและห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร

       โดยมี ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยโดยภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาในภาควิชา ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ที่เคยเป็นนิสิตทุน พสวท. ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ


[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM