Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับ มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงานฯ
วันที่ 01/07/2013 09:04 ผู้เขียน admin Hits 792
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร

       โดยมี ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ ดร.นิตยา ไชยเนตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมระหว่างสโมสรนิสิตของทั้งสองสถาบันร่วมกัน ทั้งนี้คณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับด้วย

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM