Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 26/06/2013 15:03 ผู้เขียน admin Hits 611
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา (โรงยิมบาสเกตบอล) สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและเสริมสร้างความรักสามัคคีและมีน้ำใจ เกิดความภาคภูมิใจในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ หลีดมือ สแตนเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ และการแนะนำคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM