Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 03/06/2013 11:39 ผู้เขียน admin Hits 472
Print Pdf Email RSS
        สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ บริเวณโดยรอบอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการทำบุญตักบาตร กิจกรรมของภาควิชา และกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทำให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย

 

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM