Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress (SPC 2013)
วันที่ 29/05/2013 18:30 ผู้เขียน admin Hits 629
Print Pdf Email RSS
         ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมฟิสิกส์ไทย จัดการประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖ (Siam Physics Congress 2013 - SPC2013) ระหว่างวันที่ ๒๑๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress ยังเป็นเวทีสำหรับการประชุมสามัญประจำปีขององค์กรสำคัญต่างๆ เช่น สมาคมฟิสิกส์ไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress (SPC2013) จำนวนกว่า ๕๐๐ คน โดยคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอบทวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวน ๖ บทความ

ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์


ภาพกิจกรรม 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM