Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมจัดการประชุม ICAPMA 2013
วันที่ 29/05/2013 18:28 ผู้เขียน admin Hits 761
Print Pdf Email RSS
      ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฟิสิกส์ประยุกต์และการประยุกต์ด้านวัสดุศาสตร์ ในหัวเรื่อง “International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2013)” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงแรม โกลเด้นบีช ชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาของ คณาจารย์และนักวิจัยในสายฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
Advanced Material Research ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ต่อไป โดยคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอบทวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวน ๖ บทความ

ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

ภาพกิจกรรม 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM