Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิตรับรางวัลชมเชย นำเสนอผลงานฯ ในงานอนุกรมวิธานฯ ครั้งที่ ๓
วันที่ 21/05/2013 09:03 ผู้เขียน admin Hits 663
Print Pdf Email RSS
         นายพชรพล เปียรักษา นิสิตภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในหัวข้อ ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ บริเวณพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรีโดยมี อ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ข่าว/ ภาพ : ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์)
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM