Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 22/04/2013 10:15 ผู้เขียน admin Hits 535
Print Pdf Email RSS
         คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต จัดโครงการกิจกรรมรดน้ำดำหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (BS) มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงความเคารพและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่นิสิตในการสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและสนุกสนาน

       ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันนาน ซึ่งปฏิทินไทยในปัจจุบันกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์คือ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยกว่า โดยเริ่มจากใช้น้ำสะอาดที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ น้ำอบสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรปีใหม่จากผู้สูงวัย นอกจากนี้ก็มีการสาดน้ำเล่นกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสดชื่นรื่นเริง

 
:: ภาพกิจกรรม ::
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM