Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงาน
วันที่ 01/04/2013 14:45 ผู้เขียน admin Hits 454
Print Pdf Email RSS
         เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและสร้างจิตสำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยมี ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายการบริหารจัดการในภาพรวม และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้


:: ภาพกิจกรรม :: 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM