Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์ต้อนรับหน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยฯ
วันที่ 29/03/2013 11:52 ผู้เขียน admin Hits 495
Print Pdf Email RSS
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับหน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  ๒ หน่วยงาน ดังนี้

        วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา PHY 651 Thin Film Technology ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ และทีมงาน แนะนำและนำชมห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ทั้งสาธิตการเคลือบด้วยเทคนิค PVD ให้ชมด้วย

        วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ที่ศึกษาวิชาพลาสมาฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง และห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มี ผศ.ดร.นิรันดร์ วาทิตอนันต์ และทีมงาน แนะนำและนำชมห้องปฏิบัติการวิจัยฯ พร้อมสาธิตตัวอย่างการเคลือบผิว ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนิสิตเป็นอย่างมาก


:: ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ::
:: ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :: 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM