Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยชาน้ำมันฯ
วันที่ 08/03/2013 17:59 ผู้เขียน admin Hits 451
Print Pdf Email RSS
         บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการบำรุงรักษา และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

::  ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM