Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ปชส.คณะ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำรายการโทรทัศน์
วันที่ 26/02/2013 13:52 ผู้เขียน admin Hits 562
Print Pdf Email RSS

        บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำรายการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

        โดยวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ รองศาสตราจารย์ อัฒชา ก.บัวเกษร รองอธิการบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและเปิดงาน จากนั้นมีการบรรยายการจัดทำแผนและการจัดทำรายการโทรทัศน์ ลาวสตาร์ + MVL โดยอาจารย์กฤษณพร เสริมพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายทำ โดยอาจารย์สมยศ เย็นใจ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗

        วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๗ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำรายการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ทำงานจริง โดยมีนายจำลอง สิงโตงาม ผอ.สปข.๗ และทีมงานให้การต้อนรับ

        ในอนาคต มหาวิทยาลัยบูรพาจะเพิ่มรูปแบบการนำเสนอข่าวและการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขึ้น ขยายตลาดด้านการศึกษาไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์และสถานีโทรทัศน์ MVL ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเผยแพร่ข่าวสาร และสาระทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านทางดาวเทียมของ ๒ สถานีดังกล่าว

 
:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ::
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM