Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดทำรายการทีวี BUU & Network Channel
วันที่ 06/02/2013 14:42 ผู้เขียน admin Hits 564
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ โดย ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมประชาสัมพันธ์คณะ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดทำรายการทีวี BUU & Network Channel ซึ่ง ม.บูรพา ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ทีวีลาว-สตาร์ และ MV.L Channel ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดแถลงข่าวเปิดตัวการจัดทำรายการทีวี BUU & Network Channel  “มิติใหม่ความร่วมมือผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่อาเซียน” เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา โดยมี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน พร้อมลงนามความมือร่วมกับผู้บริหารสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออก ทีวีลาว-สตาร์ และ MV.L Channel เพื่อร่วมกันผลิตสื่อด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ผ่านทางดาวเทียมทีวีลาว-สตาร์ และ MV.L Channel

 :: ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ::


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM