Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๒
วันที่ 29/01/2013 15:25 ผู้เขียน admin Hits 690
Print Pdf Email RSS
        ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ กิจกรรมความรู้วิทยาศาสตร์ เกม และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ทั้งยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตร” โดย ดร.สลิล ชั้นโรจน์ และ “เรียนวิทยาศาสตร์ แล้ว ร.ว.ย.” โดย ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังทัศคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย

::  ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM