Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำ ๒๕๕๖
วันที่ 26/12/2012 13:41 ผู้เขียน admin Hits 830
Print Pdf Email RSS
          คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานทำบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดย เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสิรินธร จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายสังฆทาน มี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี บุคลากร ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน และเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ มีการแสดงจากคณะผู้บริหารและบุคลากร การเต้นบัดสลบโดยนิสิต (ภาควิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาโท) จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแต่งกายด้วยชุดประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม บูทซุ้มอาหารอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมของชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม อีกทั้งยังส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

 

:: ภาพกิจกรรม | งานทำบุญ | งานเลี้ยงสังสรรค์ :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM