Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๘
วันที่ 11/12/2012 11:54 ผู้เขียน admin Hits 620
Print Pdf Email RSS

        เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนผลักดันและกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ครั้งที่ ๘) ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SD-117 และ SD-506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกส่งนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์รวมกว่า ๓,๐๐๐ คน จาก ๒๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาฉลาก จ.ชลบุรี โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จ.ชลบุรี โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านสันติคาม จ.ชลบุรี โรงเรียนเฮงฮั้ว จ.ชลบุรี โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุรี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จ.ระยอง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง โรงเรียนประภัสสรวิทยา จ.ชลบุรี โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฎร์อำรุง) จ.ชลบุรี โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จ.ชลบุรี โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนสุขุมวิทยา จ.ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง2 จ.ชลบุรี โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข จ.ชลบุรี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีนิสิตจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมชมภาพยนตร์ด้วย

        โดยระหว่างการฉายภาพยนตร์จะมีกิจกรรมเสริมความรู้จากภาพยนตร์ที่ได้ชม ทั้งยังมีกิจกรรมการทดลอง เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาควิชา ได้แก่ ชุดเครื่องผลิตไอศกรีม จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชุดโมเดลร่างกายมนุษย์ จากภาควิชาชีววิทยา ชุดอุปกรณ์ประดาน้ำ จากภาควิชาวาริชศาสตร์ และชุดลูกบอลพลาสมา จากภาควิชาฟิสิกส์

        และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง จันทรุปราคา โดย อ.วิโรจน์ เครือภู่ จากภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่เกิดจันทรุปราคา และวันที่ ๗ ธันวาคม ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        เสียงจากนักเรียนส่วนหนึ่งที่ได้เข้าชมภาพยนตร์ กล่าวว่า “ชอบ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความรู้ มีของรางวัลแจก แต่บางเรื่องดูไม่ค่อยรู้เรื่อง อยากให้คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแบบนี้อีก”


ภาพกิจกรรมทั้งหมด :
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM