Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

กีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 04/12/2012 16:22 ผู้เขียน admin Hits 603
Print Pdf Email RSS
        สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล ๗ คน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เป็นต้น และได้กำหนดพิธีเปิดและปิดในวันที่ ๒ ธันวาคม ซึ่งในมีพิธีเปิดมีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละภาควิชา การแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษระหว่างอาจารย์ บุคลากร กับนิสิต การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดกองเชียร์ ทั้งนี้ได้เกียรติจาก ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด/ ปิด และมอบของรางวัล ในการนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมในพิธีและร่วมแข่งขันกีฬากับนิสิตด้วย ซึ่งตลอดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด / Part 1 | Part2 :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM